Sīkdatņu politika

Personas dati ir jebkura informācija, ko tieši vai netieši var attiecināt uz jums. Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī saskaņā ar šiem privātuma noteikumiem.

Mūsu privātuma aizsardzības noteikumi un jūsu personas dati

Mums ir svarīga klientu privātuma un personas datu aizsardzība, tāpēc mēs par to īpaši rūpējamies. Vienmēr esam atklāti pret jums, tāpēc esam sagatavojuši privātuma aizsardzības noteikumus, lai jūs zinātu, kā mēs vācam jūsu personas datus un kā un kad mēs tos izmantojam.

Kādus personas datus mēs apstrādājam

Kādam nolūkam mēs izmantojam šo informāciju

Mēs vācam personas datus, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un izvietotu informāciju par jums interaktīvajā kartē, kur tā būs pieejama jūsu potenciālajiem klientiem. Jums ir tiesības atsaukt šāda veida kontaktinformāciju, nosūtot mums ziņu uz info@atrodigramatvedi.lv.

Mēs vācam un analizējam personas datus, piemēram, informāciju par jūsu interneta lietošanas paradumiem, ja jūs savas ierīces iestatījumos atļaujat šādas informācijas vākšanu.

Pamatojoties uz šo informāciju, mēs jums kā mūsu klientam varam nosūtīt piedāvājumus un citas ziņas, kas jums varētu būt noderīgas. Mēs izvairāmies no nenoderīgu ziņu sūtīšanas, tāpēc sūtām jums tikai, mūsuprāt, visatbilstošāko informāciju. Līdzīgi kā no cita veida mārketinga sūtījumu saņemšanas, jums ir tiesības atteikties no šāda veida komunikācijas, nosūtot mums ziņu uz info@atrodigramatvedi.lv.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs veicam personas datu apstrādi tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no šiem pamatojumiem:

Cik ilgi un kur mēs glabājam jūsu personas datus

Lai izpildītu šajos privātuma aizsardzības noteikumos norādītos personas datu apstrādes nolūkus, mēs glabājam personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš noteiktā datu apstrādes mērķa sasniegšanai, ja vien likumā nav paredzēts vai pieļaujams ilgāks glabāšanas periods. Glabāšanas periods dažādiem datu veidiem var atšķirties atkarībā no to apstrādes mērķa.

Jūsu personas dati tiek glabāti globālajā mākoņvietnē Google Drive. Jebkura starptautiska personas datu pārsūtīšana tiek veikta, ievērojot Eiropas Savienībā spēkā esošos personas datu aizsardzības likumus.

Kas piekļūst jūsu datiem

Piekļuve jūsu personas datiem ir tikai sabiedrības Tilde darbiniekiem, kuriem tā ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai.

Mēs nekad nepārdodam personas datus trešajām personām.

Piekļuve jūsu informācijai un tās labošana

Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka jūsu personas dati, kas tiek glabāti pie mums, ir precīzi un atjaunoti. Jūs varat lūgt mums labot vai izņemt informāciju, ja tā ir neprecīza vai novecojusi. Tāpat jums ir tiesības lūgt izdzēst informāciju par jums, ja nepastāv tiesisks pamats turpmākai personas datu apstrādei.

Jūsu personas datu pārziņa kontaktinformācija

Mēs esam jūsu personas datu pārzinis, un jūs varat ar mums sazināties pa e-pastu info@atrodigramatvedi.lv vai pa pastu: Sabiedrība Tilde, Vienības gatve 75A, Rīga, LV-1004.

Sabiedrības Tilde uzraudzības iestāde saistībā ar personas datu aizsardzību ir Datu valsts inspekcija. Pirms vēršaties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, aicinām jūs vispirms sazināties ar mums.